Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na
www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

 

14. - 20. 5. 2017 probíhá tzv. Týden pro rodinu.

Mottem letošního ročníku je: „Hledáme své kořeny...“
Hlavní CÍLE TÝDNE PRO RODINU
1. Podpořit rodinu jako takovou. Jako instituci, o které se říká, že je základem společnosti a přes všechny možné výhrady je stále tím nejlepším, co k soužití máme.
2. Dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších akcích bavily, slavily a bylo jim spolu dobře.

úterý 16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého

Jan Nepomucký, kněz a mučedník je hlavním patronem Čech. Narodil se kolem poloviny 14. století v Pomuku (později Nepomuku) v Čechách. V letech 1369-1380 byl veřejným notářem a zároveň pracoval v úřadě generálních vikářů. Po vysvěcení na kněze byl farářem u sv. Havla (1380-1390) a kanovníkem kapituly u sv. Jiljí (1382-1389) a na Vyšehradě (1389-1393). Arcibiskup Jan z Jenštejna ho jmenoval svým generálním vikářem (1389-1393).

Když vyvrcholilo napětí mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem, stál na straně arcibiskupa a hájil svobodu a nezávislost církve na králově zvůli, zatímco král se snažil ovládnout církev a získat na svou stranu část vyššího duchovenstva. Byl podroben výslechu a mučení za osobní účasti krále. Jeho tělo bylo 20. března 1393 vhozeno do Vltavy, potom prozatímně pohřbeno a později (snad 1396) přeneseno k pohřbení do katedrály.

V následujících letech se mluvilo o další příčině jeho mučednické smrti, že totiž nechtěl porušit zpovědní tajemství. V roce 1721 byl prohlášen za blahoslaveného a 19. března 1729 za svatého.

Je patronem kněží, zpovědníků, generálních vikářů, lidí od vody a bývá vzýván k ochraně mostů.

Na připomínku svátku tohoto patrona se v Praze již tradičně konají Svatojánské slavnosti Navalis. Poutní mši svatou bude letos v předvečer svátku v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Po ní vyjde z katedrály průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Ponese se již tradičně relikviář s ostatky světce. Od 20.30 hodin se uskuteční slavnostní přehlídka historických a dračích lodí. Regata se pojede mezi Mánesovým a Karlovým mostem do míst, kam byl před staletími Nepomucký svržen.

 navalis
Člověk a víra, autor: Irena Grimova


středa 17. 5. Sv. Paschal Baylon

I když byl sv. Paschal Baylon původem Španěl, jeho úcta se rozšířila také v jižní Itálii. Legendy mu dokonce připisují vynález krému jménem Zabaglione, proto bývá vzýván jako patron pekařů a cukrářů. Svobodná děvčata jej prosí o přímluvu při hledání nápadníka. Faktem je, že tento světec žil ve druhé polovině 16. století a byl františkánským řeholníkem. Cesta do Paříže přes Francii zmítanou náboženskými spory a nepokoji jej přiměla napsat dílo, v němž hájil papežskou autoritu a argumentoval ve prospěch Kristovy reálné přítomnosti v eucharistii – eucharistie byla středem jeho duchovního života.


pátek 19. 5. Sv. Petr Celestýn

Po dvouletém období sedisvakance, tedy času, kdy byl Petrův stolec neobsazen, se kardinálům na konkláve v červenci roku 1294 podařilo zvolit nového papeže. Stal se jím téměř osmdesátiletý poustevník Pietro Angelari, kněz a benediktinský řeholník, který žil v pověsti svatosti na hoře Morrone ve střední Itálii. Pietro (česky Petr) se nejprve přijetí úřadu vzpíral, ale kardinálům se ho podařilo přemluvit; volbu přijal z poslušnosti vůči církvi. Na Petrův stolec nastoupil pod jménem Celestin V. Záhy seznal, že jeho schopnosti nestačí na náročný úkol řídit celou církev, a na sklonku téhož roku abdikoval. Zemřel 19. května 1296, kanonizován byl roku 1313.


sobota 20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera

Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz se narodil 26. prosince 1751 v Tasovicích u Znojma jako syn českého řezníka Dvořáka. Vyučil se pekařem, ale z touhy po kněžství začal studovat. Několikrát putoval do Říma, vstoupil tam do kongregace redemptoristů a byl vysvěcen na kněze (1785). V letech 1787-1808 působil ve Varšavě a založil tam první klášter redemptoristů severně od Alp. Když Napoleon po dobytí Varšavy zakázal všechna řeholní společenství, přesídlil "apoštol Varšavy" do Vídně.

Jako kazatel, duchovní správce a zpovědník měl značný vliv na všechny vrstvy obyvatelstva. Protože nechtěl přijmout zásady tehdy módního osvícenského josefinismu, podle nichž se měla církev stát nástrojem v rukou panovníka, byl dán pod policejní dohled. Na sklonku života dosáhl souhlasu k působení redemptoristů na rakouském území (20. dubna 1820). Sám se však toho dne nedožil, zemřel 15. března 1820. Jeho tělo bylo později (1862) přeneseno do kostela Panny Marie Na nábřeží a v roce 1909 byl prohlášen za svatého.

zdroj životopisů: www.liturgie.cz