Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na
www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

úterý 19. 12.  Bl. Urban, papež

Urban V. se narodil v jihofrancouzském Grizacu roku 1310 pod jménem Guillaeme Grimoard. Vstoupil do benediktinského řádu a stal se doktorem kanonického práva. Vyučoval v Montpellieru a v Avignonu, působil jako opat v Marseille u Svatého Viktora a byl poslán do Neapole jako papežský legát. Po návratu do Avignonu, kde tehdy papežský dvůr sídlil, se účastnil konkláve, které jej 28. září 1362 zvolilo papežem.

Jako papež byl Urban V. přísným a spravedlivým člověkem, postupoval proti přepychu v životě církve a zasazoval se za reformy ve správě a výuce. Sám založil první univerzitu v Uhrách, podporoval studia v Toulouse a v Montpellieru. Více než tisíci studentů zajišťoval stravu a ubytování, knihy a nejlepší vyučující. Hlavním cílem pro Urbana V. však byl návrat z Avignonu do Říma. V tom jej podporovaly i takové osobnosti, jako byl Francesco Petrarca nebo sv. Brigita Švédská. Do Říma skutečně po mnoha peripetiích a vzdor překážkám, jež mu kladli italští vládcové, dorazil 16. října 1367. Zde se setkal s císařem Karlem IV., jehož ženu Alžbětu Pomořanskou korunoval, neapolskou královnou Janou I. a byzantským císařem Janem V. Palaiologem. Urban V. se však v Římě potýkal s francouzským nátlakem na návrat do Avignonu. Když vypukla série povstání v řadě měst na území papežského státu, rozhodl se pro návrat a v září 1370 odplul do Avignonu. Tam také záhy nato onemocněl a 19. prosince 1370 zemřel. Jeho úcta jakožto blahoslaveného byla potvrzena papežem Piem IX. roku 1870.


čtvrtek 21. 12. sv. Petr Kanisius, kněz a učitel církve

Narodil se v roce 1521 v Nijmegen v Holandsku, vystudoval v Kolíně nad Rýnem a vstoupil k jezuitům. Celý život zasvětil obraně a upevňování katolické víry. Účastnil se jako teolog tridentského sněmu. Pracoval jako učitel, kazatel, katecheta, spisovatel a misionář na různých místech v Německu; a také v Praze, kde založil kolej, která později splynula s univerzitou. Jeho "Katechismus" se dočkal 400 vydání a byl přeložen do 15 jazyků. Zemřel 21. 12. 1597 ve Fribourgu ve Švýcarsku. V roce 1925 byl prohlášen za svatého a zároveň za učitele církve.


4. neděle adventní / 24. 12. Štědrý den

Štědrý den je posledním dnem adventu, není to první den Vánoc, jak je to omylem považováno. Je dnem očekávání, kdy po západu slunce začínáme slavit vigílii Narození Páně.

Zdroj životopisů: www.liturgie.cz