S.MAGAZÍN

Liturgie týdne

Redakční blog s.magazínu, který vám každý týden přináší přehled slavností, významných svátků a světců v nejbližších dnech, aneb neztraťte se v liturgickém kalendáři!

Památky, svátky, slavnosti

12. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 27. 6. Památka sv. Cyrila Alexandrijského Narodil se kolem roku 370. Zprvu žil jako mnich, ale po smrti svého strýce se stal jeho nástupcem…

Celý článek

11. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 19. 6. sv. Jan Nepomucký Neumann, biskup Narodil se 28. března 1811 v Prachaticích. Po vystudování teologie v Českých Budějovicích a v Praze…

Celý článek

10. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 11.6. Památka sv. Barnabáše Pocházel z ostrova Kypru, byl to levita a původně se jmenoval Josef, jméno Barnabáš ("Syn útěchy") mu dali…

Celý článek

9. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 5. 6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Narodil se kolem roku 673 v království Wessex v Anglii. Jako benediktinský mnich z kláštera v…

Celý článek

8. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 30. 5. Sv. Zdislava Narodila se kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě a stala se manželkou Havla z Lemberka v Podještědí. Podporovala stavbu…

Celý článek

7. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 21. 5. Panna Maria, Matka církve Z rozhodnutí papeže Františka slaví celá církev latinského obřadu od letošního roku památku Nejsvětější…

Celý článek

7. týden velikonoční (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 14. 5. sv. Matěj Jméno Matěj z hebrejského původu znamená "Boží dar". Apoštolem byl zvolen místo Jidáše. Podle vyprávění o této volbě (Sk 1…

Celý článek

6. týden velikonoční (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí Dnes nám liturgie nabízí Památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Tato památka má svůj…

Celý článek

5. týden velikonoční (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 30. 4. sv Zikmund Narodil se na sklonku 5. století. Zásluhou viennského arcibiskupa sv. Avita přešel od ariánství ke katolické víře. Po…

Celý článek

4. týden velikonoční (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha Pocházel z českého knížecího rodu Slavníkovců. Narodil se kolem roku 956 na hradě Libici. Devět let (972-981)…

Celý článek

3. týden velikonoční (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz čtvrtek 19. 4. Sv. Ema Německý kronikář z 11. století Adam z Brém ve své Církevní historii zmiňuje ženu, kterou nazývá „nobilissima senatrix Emma“…

Celý článek

2. týden velikonoční (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 9. 4. Slavnost Zvěstování Páně Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi 25. 3., musela být letos kvůli…

Celý článek

Velikonoční oktáv (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Velikonoční oktáv Prvních osm dnů velikonoční doby tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako jeden den Zmrtvýchvstání Páně.

Celý článek

Svatý týden (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Velikonoční triduum Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". Toto třídení…

Celý článek

5. týden postní (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 19. 3. Slavnost sv. Josefa Svatý Josef - tesař, pocházel z královského rodu Davidova a žil v Nazaretě. Zasnoubil se tam s Marií, která…

Celý článek

4. týden postní (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 14. 3. sv. Matylda Matylda se narodila kolem roku 895 v saském Engernu v rodině vestálkého hraběte Teodorika. Byla dána na vychování do…

Celý článek

3. týden postní (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 5. 3. Sv. Teofil (Bohumil) Svatý Theofilos (jeho jméno bychom mohli počeštit jako „Bohumil“) byl biskupem v palestinské Caesarei a jedním z…

Celý článek

2. týden postní (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 27.2. sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 1. března se v italském Assisi narodil rodině Possenti malý chlapec. Dostal jméno po nejslavnějším…

Celý článek

1. týden postní (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 20.2. bl. Hyacinta Marto Hyacinta patří ke třem dětem, kterým se ve Fatimě zjevila Panna Maria. Událo se to roku 1917. Hyacinta byla ze tří…

Celý článek

6. týden v mezidobí (B) a Popelec

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 13.2. Sv. Kateřina Ricciová 25. dubna 1523 se ve florentské rodině de'Ricci narodila dcera Sandrina. V pěti letech přišla o maminku a byla…

Celý článek

5. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice Sv. Agáta žila ve 3. století, zasvětila se Bohu a všechny nápadníky odmítala. Jeden z…

Celý článek

4. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 30.1. sv. Martina Svatá Martina žila v Římě v první polovině 3. křesťanského století a pocházela ze vznešeného římského rodu. Kusé zprávy o…

Celý článek

3. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 24.1. Památka sv. Františka Saleského Narodil se 21. srpna 1567 na zámku Sales v Savojsku jako potomek venkovského šlechtického rodu. Po…

Celý článek

2. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 17. 1. Památka sv. Antonína, opata Narodil se kolem roku 250 ve vesnici Kome ve středním Egyptě. Když mu bylo 20 let, rozdal chudým dědictví…

Celý článek

1. týden v mezidobí (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz čtvrtek 11. 1. Ct. Marie Elekta 28. ledna 1605 se v italském Terni narodila Catarina Tramazzoli, která v jednadvaceti letech vstoupila do kláštera…

Celý článek

2. týden doby vánoční (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie Na 1. ledna připadá každoročně slavnost Matky Boží, Panny Marie. Pannu Marii církev ctí jako Matku…

Celý článek

Oktáv narození Páně

vánoční oktáv (B) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 25. 12. Slavnost Narození Páně 25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se odebral…

Celý článek

3. týden adventní (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 19. 12. Bl. Urban, papež Urban V. se narodil v jihofrancouzském Grizacu roku 1310 pod jménem Guillaeme Grimoard. Vstoupil do benediktinského…

Celý článek

2. týden adventní (B)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 12. 12. Panna Maria Guadalupská V roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z domorodého indiánského kmene nedaleko…

Celý článek

1. týden adventní

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 4. 12. sv. Barbora Žila ke konci 3. století v Nikomedii (v dnešním Turecku). Byla dcerou zámožného Dioskura. Byla velmi krásná, učená a…

Celý článek

34. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 29. 11. sv. Saturnin Svatý Saturnin žil ve třetím století a pocházel z Říma. Papež Fabianus jej poslal na misie do galských provincií, na…

Celý článek

33. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Slavení dnešní památky má svůj původ na Východě, původně to byla připomínka výročí…

Celý článek

32. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 13. 11. Svátek sv. Anežky České, panny Narodila se kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. Odmítla nabídku k sňatku s císařem…

Celý článek

31. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 6. 11. Sv. Leonard (Linhart) Leonard se narodil na počátku 6. století v urozené franské rodině blízké králi Chlodvíkovi, který mu byl za…

Celý článek

30. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 30.10. Výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha v královéhradecké diecézi

Celý článek

29. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 23. 10. památka sv. Jana Kapistránského, kněze Narodil se 3. 6. 1386 v horském městečku Capestranu ve střední Itálii. Po vystudování práv…

Celý článek

28. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 16. 10. Památka sv. Hedviky a sv. Markéty Marie Alacoque sv. Hedvika, řeholnice Narodila se kolem roku 1174 na hradě Andechsu v Bavorsku…

Celý článek

27. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 11. 10. sv. Jan XXIII., papež Angelo Giuseppe Roncalli se narodil v roce 1881 ve vesnici Sotto il Monte nedaleko Bergama. V jedenácti letech…

Celý článek

26. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 2. 10. Památka sv. andělů strážných Úcta k andělům strážným vyplývá z obecné nauky církve opírající se o mnohé biblické texty (z…

Celý článek

25. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 26. 9. Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků Podle nejstarších literárních památek byli dvojčata, žili v maloasijské Kilikii (dnešním jižním…

Celý článek

24. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 18. 9. Památka sv. Josefa Kupertinského Svatý Josef, občanským jménem Giuseppe Maria Desa, se narodil v jihoitalském Copertinu (Kupertinu)…

Celý článek

23. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 12. 9. Jména Panny Marie Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po oslavě narození jeho Matky následuje památka…

Celý článek

22. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 5. 9. sv. Matka Tereza (Terezie z Kalkaty) Matka Tereza se narodila jako Agnes Bojaxhiuová 27. srpna 1910 v nynějším hlavním městě Makedonie…

Celý článek

21. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 28.8. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve Narodil se roku 354 v Tagaste v Numidii (dnešní Souk Ahras v severovýchodním Alžírsku…

Celý článek

20. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 21.8. sv. Památka sv. Pia X., papeže Narodil se 2. června 1835 v Riese v severovýchodní Itálii jako syn chudých zemědělců. Jmenoval se…

Celý článek

19. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 14.8. sv. Maxmilián Maria Kolbe Narodil se 8. ledna 1894 v městečku Zdunska Wola v Polsku. Jmenoval se Rajmund, jméno Maxmilián přijal při…

Celý článek

18. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 8. 8. sv. Dominik Narodil se kolem roku 1170 v obci Calaruega v Kastilii ve Španělsku. Po vystudování teologie se stal kanovníkem v Osmě …

Celý článek

17. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 31. 7. sv. Ignác z Loyoly Narodil se roku 1491 na zámku Loyole v baskické oblasti severního Španělska. Jmenoval se Inigo, ale z úcty k sv.…

Celý článek

16. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 24. 7. sv. Kristina Svatá Kristýna žila na počátku 4. století a již jako mladé děvče – prameny hovoří o 11 letech věku – se stala…

Celý článek

15. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 17. 7. Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží Oba pocházeli z Polska. Když doprovázeli krakovského biskupa do Říma (1220), setkali se…

Celý článek

14. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 11. 7. Svátek sv. Benedikta, opata (patrona Evropy) Narodil se kolem roku 480 v Nursii (Norcia) ve středoitalské Umbrii. S ním se narodila…

Celý článek

13. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 3.7. Svátek sv. Tomáše, apoštola Kromě seznamů apoštolů se o něm zmiňuje pouze Janovo evangelium. Ostatní zprávy o jeho životě nejsou…

Celý článek

12. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 27. 6. Památka sv. Cyrila Alexandrijského Narodil se kolem roku 370. Zprvu žil jako mnich, ale po smrti svého strýce se stal jeho nástupcem…

Celý článek

11. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 19. 6. sv. Jan Nepomucký Neumann, biskup Narodil se 28. března 1811 v Prachaticích. Po vystudování teologie v Českých Budějovicích a v…

Celý článek

10. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy Narodil se kolem roku 1195 v Lisabonu a rodiče mu dali jméno Fernando. Vstoupil do řádu augustiniánských…

Celý článek

9. týden v mezidobí

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz - slavností Seslání Ducha svatého skončila doba velikonoční úterý 6. 6. Památka sv. Norberta, biskupa Narodil se kolem roku 1080 v Xantenu v Porýní…

Celý článek

7. týden velikonoční

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 30. 5. Sv. Zdislava Narodila se kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě a stala se manželkou Havla z Lemberka v Podještědí. Podporovala stavbu…

Celý článek

6. týden velikonoční

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 22. 5. Sv. Rita Dnešního dne si připomínáme sv. Ritu z Cascie, augustiniánku-poustevnici a mystičku. Žila v 15. století v italské Umbrii. V…

Celý článek

5. týden velikonoční

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz 14. - 20. 5. 2017 probíhá tzv. Týden pro rodinu. Mottem letošního ročníku je: „Hledáme své kořeny...“Hlavní CÍLE TÝDNE PRO RODINU 1. Podpořit…

Celý článek

4. týden velikonoční

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí Dnes nám liturgie nabízí Památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Tato památka má…

Celý článek

3. týden velikonoční

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 1. 5. sv. Josef Dělník Sv. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše a v jeho důvěrné blízkosti. Jeho dílna vrhá nové světlo na…

Celý článek

2. týden velikonoční

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 24. 4. sv. Jiří sv. Jiří, mučedník Z historických pramenů o něm víme jen to, že kolem roku 304 podstoupil mučednickou smrt v Lyddě (blízko…

Celý článek

Velikonoční oktáv

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Velikonoční oktáv Prvních osm dnů velikonoční doby tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako jeden den Zmrtvýchvstání Páně.

Celý článek

Svatý týden (A)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Velikonoční triduum Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". Toto třídení…

Celý článek

5. týden postní (A)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 3. 4. sv. Nikita Niketas (Nikita) se narodil v Caesareji v Bithynii kolem roku 760. Již jako mladík byl přitahován životem v samotě a…

Celý článek

4. týden postní (A)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 29. 3. sv. Ludolf (Slavomil) Svatý Ludolf byl biskupem v Ratzeburgu na území Holštýnského vévodství. Neohroženě hájil nezávislost a svobodu…

Celý článek

3. týden postní (A)

Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 20. 3. přesunutá slavnost sv. Josefa Z Bible se o Josefovi, Mariině manželu a Ježíšově pěstounovi, mnoho nedovíme, a proto není divu, že se…

Celý článek

Liturgie týdne 13.-19.3.2017

2. týden postní(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 14. 3. sv. Matylda Matylda se narodila kolem roku 895 v saském Engernu v rodině vestálkého hraběte Teodorika. Byla…

Celý článek

Liturgie týdne 6.-12.3.2017

1. týden postní(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 6.3. Sv. Frederik (Bedřich, Miroslav) Frederik se narodil ve fríském Hallumu na počátku 12. století. Byl synem…

Celý článek

Liturgie týdne 27.2.-5.3.2017

8. týden v mezidobí / začátek postní doby(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 27.2. sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 1. března se v italském Assisi narodil rodině…

Celý článek

Liturgie týdne 20.-26.2.2017

7. týden v mezidobí(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 20.2. bl. Hyacinta Marto Hyacinta patří ke třem dětem, kterým se ve Fatimě zjevila Panna Maria. Událo se to…

Celý článek

Liturgie týdne 13.-19.2.2017

6. týden v mezidobí(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 13.2. Sv. Kateřina Ricciová 25. dubna 1523 se ve florentské rodině de'Ricci narodila dcera Sandrina. V pěti…

Celý článek

Liturgie týdne 6.-12.2.2017

5. týden v mezidobí(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 6.2. památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků Do Japonska přinesl křesťanství sv. František Xaverský (15.…

Celý článek

Liturgie týdne 30.1-5.2.2017

4. týden v mezidobí(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 30.1. sv. Martina Svatá Martina žila v Římě v první polovině 3. křesťanského století a pocházela ze…

Celý článek

Liturgie týdne 23.-29.1.2017

3. týden v mezidobí(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 24.1. Památka sv. Františka Saleského Narodil se 21. srpna 1567 na zámku Sales v Savojsku jako potomek…

Celý článek

Liturgie týdne 16.-22.1.2017

2. týden v mezidobí(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 17. 1. Památka sv. Antonína, opata Narodil se kolem roku 250 ve vesnici Kome ve středním Egyptě. Když mu bylo…

Celý článek

Liturgie týdne 9.-15.1.2017

1. týden v mezidobí(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 11. 1. Ct. Marie Elekta 28. ledna 1605 se v italském Terni narodila Catarina Tramazzoli, která v jednadvaceti…

Celý článek

Liturgie týdne 2.-8.1.2017

2. týden doby vánoční(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 3. 1. Nejsvětější Jméno Ježíš Jméno Ježíš (hebrejsky Jehošua, zkráceně Ješua) znamená „Jahve je spása“. Anděl…

Celý článek

Liturgie týdne 26.12.16-1.1.17

doba vánoční(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 26. 12. sv. Štěpán, prvomučedník Byl to řecky mluvící Žid v Jeruzalémě, muž plný víry a Ducha svatého, jeden z…

Celý článek

Liturgie týdne 19.-25.12. 2016

4. týden adventní(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 19. 12. Bl. Urban, papež Urban V. se narodil v jihofrancouzském Grizacu roku 1310 pod jménem Guillaeme Grimoard…

Celý článek

Liturgie týdne 12.-18.12. 2016

3. týden adventní(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 12. 12. Panna Maria Guadalupská V roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z domorodého…

Celý článek

Liturgie týdne 5.-11.12. 2016

2. týden adventní(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 6. 12. sv. Mikuláš Byl biskupem v Myře v maloasijské Lykii (na dnešním území Turecka). Už za svého života byl…

Celý článek

Liturgie týdne 28.11.-4.12. 2016

1. týden adventní(cyklus A) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 29. 11. sv. Saturnin Svatý Saturnin žil ve třetím století a pocházel z Říma. Papež Fabianus jej poslal na misie…

Celý článek

Liturgie týdne 21.-27.11. 2016

34. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Slavení dnešní památky má svůj původ na Východě, původně…

Celý článek

Liturgie týdne 14.-20.11. 2016

33. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 14. 11. Sv. Mikuláš Tavelič 14. listopadu vzpomínáme na františkánské mučedníky z Palestiny, svaté Mikuláše…

Celý článek

Liturgie týdne 7.- 13.11. 2016

32. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky Lateránská bazilika, zasvěcená přesvatému Spasiteli a o roku 904…

Celý článek

Liturgie týdne 31.10 - 6.11. 2016

31. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 1. 11. Slavnost Všech svatých Od 4. století se na Východě slavil společný svátek všech mučedníků v syrském…

Celý článek

Liturgie týdne 24.-30.10. 2016

30. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 24. 10. Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa Narodil se 23. 12. 1807 v Sallentu nedaleko Barcelony…

Celý článek

Liturgie týdne 17.-23.10. 2016

29. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 17. 10. Památka sv. Ignáce z Antiochie Narodil se v polovině 1. století v Sýrii. Byl po sv. apoštolu…

Celý článek

Liturgie týdne 10.-16.10. 2016

28. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 11. 10. sv. Jan XXIII., papež Angelo Giuseppe Roncalli se narodil v roce 1881 ve vesnici Sotto il Monte…

Celý článek

Liturgie týdne 3.-9.10. 2016

27. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 4. 10. sv. František z Assisi Narodil se v roce 1182 v Assisi ve střední Itálii. Jeho křestní jméno bylo Jan.…

Celý článek

Liturgie týdne 26.9.-2.10. 2016

26. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 26. 9. Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků Podle nejstarších literárních památek byli dvojčata, žili v…

Celý článek

Liturgie týdne 19.-25.9. 2016

25. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 19. 9. Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka Na začátku 4. století byl biskupem v Beneventu v jižní…

Celý článek

Liturgie týdne 12.-18.9. 2016

24. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 12. 9. Jména Panny Marie Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po oslavě…

Celý článek

Liturgie týdne 5.-11.9. 2016

23. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 5. 9. sv. Matka Tereza (Terezie z Kalkaty) Matka Tereza se narodila jako Agnes Bojaxhiuová 27. srpna 1910 v…

Celý článek

Liturgie týdne 29.8.-4.9. 2016

22. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 29. 8. Památka Umučení sv. Jana Křtitele O umučení Předchůdce Páně podává zprávu evangelium Matoušovo (14,3…

Celý článek

Liturgie týdne 22.-28.8. 2016

21. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 22. 8. Památka Panny Marie Královny Liturgické texty i písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost…

Celý článek

Liturgie týdne 15.-21.8. 2016

20. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie Když papež Pius XII. (1. listopadu 1950) prohlásil za článek víry,…

Celý článek

Liturgie týdne 8.-14.8. 2016

19. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 8. 8. sv. Dominik Narodil se kolem roku 1170 v obci Calaruega v Kastilii ve Španělsku. Po vystudování…

Celý článek

Liturgie týdne 1.-7.8. 2016

18. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 2. 8. Panna Maria Andělská (Porciunkule) - připomínka a ve františkánském řádu slavnost Jménem „Porciunkule“ …

Celý článek

Liturgie týdne 25.-31.7. 2016

17. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 25.7. svátek - sv. Jakub Starší Je často uváděn spolu se svým bratrem, apoštolem Janem. Oba byli rybáři a…

Celý článek

Liturgie týdne 18.-24.7. 2016

16. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz čtvrtek 21.7. sv. Vavřinec z Brindisi Narodil se 22. července 1559 v Brindisi v jižní Itálii. Jmenoval se Julius…

Celý článek

Liturgie týdne 11.-17.7. 2016

15. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 11.7. Svátek sv. Benedikta, opata (patrona Evropy) Narodil se kolem roku 480 v Nursii (Norcia) ve…

Celý článek

Liturgie týdne 4.7.-10.7. 2016

14. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 4.7. sv. Prokop (V Čechách závazná památka) Narodil se kolem roku 970 v Chotouni u Českého Brodu. Původně…

Celý článek

Liturgie týdne 27.6.-3.7. 2016

13. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů Petr pocházel z Betsaidy a jako jeho bratr Ondřej byl rybářem.…

Celý článek

Liturgie týdne 20.-26.6. 2016

12. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 22.6. Památka - sv. Tomáš More Tomáš More se narodil 7. února 1478 v Londýně. Studoval v Oxfordu, oženil se…

Celý článek

Liturgie týdne 13.-19.6. 2016

11. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 13.6. Památka sv. Antonína z Padovy Narodil se kolem roku 1195 v Lisabonu a rodiče mu dali jméno Fernando.…

Celý článek

Liturgie týdne 6.-12.6. 2016

10. týden v mezidobí(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz středa 8.6. sv. Medard Většinou míváme sv. Medarda spojeného jen s pověstnou pranostikou: "Medardova kápě, čtyřicet…

Celý článek

Liturgie týdne 30.5.-5.6. 2016

9. týden v mezidobí(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 30.5. Sv. Zdislava Narodila se kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě a stala se manželkou Havla z Lemberka v…

Celý článek

Liturgie týdne 23.-29.5. 2016

8. týden v mezidobí(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz čtvrtek 26.5. Slavnost Těla a krve Páně a sv. Filip Neri Slavnost Těla a krvě Páně, lidově Boží tělo, je svátek,…

Celý článek

Liturgie týdne 16.-22.5. 2016

7. týden v mezidobí(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz - slavností Seslání Ducha svatého skončila doba velikonoční pondělí 16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého Jan Nepomucký,…

Celý článek

Liturgie týdne 9.-15.5. 2016

7. týden velikonoční(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pátek 13.5. Panna Maria Fatimská V portugalské Fatimě se 13. května 1917 zjevila třem dětem – Lucii Santosové,…

Celý článek

Liturgie týdne 2.-8.5. 2016

6. týden velikonoční(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz úterý 3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky Jana Křtitele. Byl jedním z…

Celý článek

Liturgie týdne 25.4. - 1.5. 2016

5. týden velikonoční(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 25.4. svátek sv. Marka Měl dvě jména: hebrejské Jan a římské Marek (Sk 12,12). Jeho matce Marii patřil v…

Celý článek

Liturgie týdne 18. - 24. 4. 2016

4. týden velikonoční(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz sobota 23.4. sv. Vojtěch Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka (hlavního patrona pražské arcidiecéze) Pocházel z…

Celý článek

Liturgie týdne 11. - 17. 4. 2016

3. týden velikonoční(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Tento týden před tzv. nedělí Dobrého pastýře je věnován modlitbám za nová duchovní povolání. více na www…

Celý článek

Liturgie týdne 4.-10.4.2016

2. týden velikonoční(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz pondělí 4.4. Zvěstování Páně Slavnost Zvěstování Páně připomíná den, kdy byl k Panně Marii poslán anděl Gabriel a…

Celý článek

Liturgie Velikonočního oktávu 28.3.-3.4.2016

Velikonoční oktáv(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Velikonoční oktáv Prvních osm dnů velikonoční doby tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako jeden den Zmrtvýchvstání…

Celý článek

Liturgie Svatého týdne 21.-27.3.2016

Svatý týden(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Velikonoční triduum Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání…

Celý článek

Liturgie týdne 14.-20.3.2016

5. týden postní(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Úterý 15. 3. sv. Longin Longin (Longín, Longinus) je jméno dané bezejmennému římskému vojákovi, který dle Janova…

Celý článek

Liturgie týdne 7.-13.3.2016

4. týden postní(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Pondělí 7. 3. sv. Perpetua a Felicita V roce 203 bylo v Kartágu zatčeno pět katechumenů. Ve vězení byli pokřtěni a…

Celý článek

Liturgie týdne 29.2.-6.3.2016

3. týden postní(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Pondělí 29. 2. sv. Kasián Pocházel ze vznešenějšího rodu z Itálie, patrně z Říma - nejsou dostatečné zprávy. Legenda…

Celý článek

Liturgie týdne 22.-28.2.2016

2. týden postní(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Pondělí 22. 2. svátek Stolce sv. Petra Církev si dne 22.2. připomíná svátek Stolce sv. Petra, prvního mezi apoštoly a…

Celý článek

Liturgie týdne 15.-21.2.2016

1. týden postní(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Pondělí 15. 2. 14 blahoslavených pražských mučedníků V klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze bylo dne 15. února…

Celý článek

Liturgie týdne 8.-14.2.2016

5. týden v mezidobí/začátek doby postní(cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Pondělí 8. 2. sv. Josefina Bakhita Bakhita se narodila v roce 1869 v Olgosse v jihozápadní části…

Celý článek

Liturgie týdne 1.-7.2.2016

4. týden v mezidobí (cyklus C) Více světců pro každý den včetně liturgických textů najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz Úterý 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) a Světový den zasvěcených osob Tento svátek připomíná událost,…

Celý článek